Privacy verklaring

Algemeen
In deze privacy verklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die voor de webshop van deze studievereniging worden gehanteerd. De studievereniging respecteert uw privacy en zorgt er voor dat de persoonsgegevens die u aan de studievereniging verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. De studievereniging handelt hierbij naar de voorschriften van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op de website van de studievereniging kunt u de laatste versie inzien.

Studievereniging en Studystore
De privacy verklaring geldt voor de webshop die door de studievereniging wordt gebruikt voor het bestellen van de studiematerialen. De studievereniging is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens op het vlak van bestellen, leveren, uitvoeren van de overeenkomst en toegang verschaffen en betalen van de studiematerialen De studievereniging kan daarvoor derden inschakelen als (sub)verwerker(s). In verband daarmee kan de studievereniging persoonsgegevens die voor die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken. Studystore BV en haar groepsmaatschappijen zijn mede verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens. als licentieverstekker van de webshop. Studystore kan daarvoor derden inschakelen als (sub)verwerker(s). In verband daarmee kan Studystore persoonsgegevens, die voor die betreffende derden noodzakelijk zijn, aan deze partijen verstrekken.Deze ingeschakelde derde partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

Doeleinden van gebruik persoonsgegevens
De Studievereniging verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

  • Bestellen en leveren: de Studievereniging gebruikt persoonsgegevens (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, opleidingsgegevens, studentennummer) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren.
  • Uitvoering van de overeenkomst: en door u te kunnen laten gebruiken (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, geslacht, opleidingsgegevens, studentennummer, betalingsinfomatie). Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht), bijvoorbeeld via uw persoonlijke account. Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken.
  • Het doen van relatiebeheer en marketingactiviteiten: De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketing activiteiten, of om op baisis van een voorafgaande selectie je te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten.
  • Verbeteren van producten en diensten, managementinformatie. persoonsgegevens voor managementrapportages, om haar producten en dienstverlening verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategie├źn van haar ondernemingen te kunnen.
  • Het uitvoeren van analyses: geanonimiseerde gegevens worden door de studievereniging gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel de kwaliteit van de dienstverlening van de studievereniging te verbeteren

Inschakeling derden

  • Voor de hosting van de online platformen maakt Studystore gebruik van een eigen cloudnetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van hostingpartner (verwerker).
  • Bij de aflevering van leermiddelen per post maakt Studystore gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (verwerker).
  • Bij de aflevering van digitale leermiddelen en e-Books maakt Studystore gebruik van ict-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het leermiddel (verwerker), maar ook van de uitgevers van het desbetreffende leermiddel en e-book (verwerker).
  • Bij de facturatie, incassering van betalingen en creditscoring maakt Studystore gebruik van betalingsproviders, banken (derden) en incassopartners (verwerker, en derden).
  • Bij de marketingactiviteiten maakt Studystore gebruik maken van online softwareapplicaties van partners (verwerker). Je mag ons inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Ook mag je ons verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen (voor zover van toepassing) als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor de verwerking van de persoonsgegegevens.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of iedere andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen over of naar aanleiding van deze Privacy Verklaring kunt zich richten tot de studievereniging.